Св. Богородица Троеручица със светци Св. Богородица Портарица (Пазителка на портата) със светци Свето Благовещение Слизане в ада Св. Богородица на трон Успение Богородично Влизане в Ерусалим Миниатюрен триптих Владишки походен енколпион Кадилница