Профил на купувача Градска художествена галерия


ОТ АНДАЛУСИЯ ДО ОРИЕНТА: СРЕЩА НА ЦИЛИВИЗАЦИИ
ОТ АНДАЛУСИЯ ДО ОРИЕНТА: СРЕЩА НА ЦИЛИВИЗАЦИИ
Зали за съвременно изкуство "Баня Старинна", Откриване : 16.03.2018, 10:00 ч.

Изложбата „От Андалусия до Ориента: среща на цивилизации“ и взаимодействията на Ориента с европейското културно пространство

Представяйки западноевропейския поглед върху многовековния обмен и продължаващи взаимодействия с традиции и култури, идващи от Ориента и Средиземноморието, изложбата ще предизвика дебати и дискусии, ще катализира любопитството и ще повдигне въпроси. Тя е част от по-голям международен проект, който проследява взаимодействията между две цивилизации на континента – тази на Ориента и европейската. Неговата цел е да покаже, че културните влияния на Изтока продължават да бъдат част от нашия съвременен европейски живот.

От една страна, изложбата представя заплетените истории и междукултурния диалог между Европа и страните от Близкия изток и Северна Африка в течение на векове (Авраамово наследство, Андалусия, Османската империя, колониалното господство), а от друга - културните взаимодействия в Европа чрез непрекъснатия и продължаващ обмен на практики, изображения и идеи. Отчитайки различните форми на контакт (териториални, военни, религиозни, икономически и др.), акцентът е поставен върху културните взаимодействия и взаимните влияния в организацията на обществения живот, развитието на градовете, архитектурата, музиката, занаятите, изобразително изкуство и др.

Изложбата е част от проект, който се осъществява с подкрепата на програма „Култура” на Европейската комисия. Водеща организация по проекта е „Темпора®” – Брюксел – организация с впечатляващ опит в големи международни експозиции в различни градове на Европа и по света, с партниращи институции от седем европейски държави – Германия, Франция, Белгия, Италия, Босна и Херцеговина, и България. От българска страна партньор по проекта е Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките (ИЕФЕМ - БАН). Проектът включва и конференция през м. септември, на която ще се съберат не само партньорите от Европа, но също учени и експерти в областта на културата от цял свят.

Предвид огромния период от време и обширния географски ареал, всеки опит за изчерпателност очевидно е голямо предизвикателство. В България проектът е фокусиран върху изкуствата, науките, ежедневието, гастрономията и архитектурата като културно наследство. Тези елементи на културата могат ясно да се проследят и в обратната посока – европейските влияния в северноафриканските колонии, културните и духовни миграции между континентите и въздействието, което всички тези обмени продължават да имат върху ежедневието на европейците. Изложбата, както и конференцията,  имат не само цел да покажат как културата има силата да формира бъдещето на европейския континент и на неговите непосредствени съседи, но и да се превърнат в истински прояви на културната дипломация в действие.

Богатата програма както за откриването в Пловдив, така и за бъдещите събития, съпровождащи изложбата („Пътешествие из вкусовете“, „Пътешествие из музиката и образите“, лекции, кръгли маси, дегустации и други) ще бъдат публикувани на страниците на изложбата във Фейсбук и на официалната уебстраница: andalusiaorient.com

Изложбата може да бъде разгледана в „Баня Старинна“  – Пловдив от 16 март до 27 май. След това след тя заминава за град Балчик до края на август. След десетмесечния си престой в България, изложбата ще бъде показана в Сицилия до края на октомври 2018 г.

 

 Градска художествена галерия