Профил на купувача Градска художествена галерия

Цанко Иванов Лавренов (24.11.1896 - 16.12.1978)

Творчеството му се характеризира с приемственост в традицията на българската възрожденска живопис. Ярко изявен е интереса му към пейзажния жанр, като основна тема в творбите му е старата българска архитектура. Композициите му се отличават със стремеж към стилизация, интерес към детайла и декоративен колорит. Член на дружество "Родно изкуство", на Дружеството на южнобългарските художници и на СБХ от 1945 г.

Лавренов, Ц., "По стръмната пътека", С., 1967 г.; Коцева, Й., "Цанко Лавренов", С., 1972 г.;Вучева, Т., "Времето в картините на Цанко Лавренов", сп. "Проблеми на изкуството", 1977 г., кн. 2, стр. 34.


Градска художествена галерия